• 13 kwietnia 2023

Archiwum błękitnej humanistyki BhA

Archiwum błękitnej humanistyki BhA

Archiwum błękitnej humanistyki BhA 1024 576 Dom Norymberski w Krakowie

Archiwum błękitnej humanistyki BhA

premiera projektu: piątek, 14.04.2023, godz.19.00

kuratorka projektu: Justyna Górowska

BhA to interdyscyplinarny projekt na styku sztuki cyfrowej, humanistyki środowiskowej i nowych technologii, który powstał w celu wzmocnienia i wspierania ochrony wyczerpującej się bioróżnorodności wód słonych i słodkich. Projekt ma na celu łączenie osób artystycznych, które myślą z wodą poprzez sztukę cyfrową i które w eksperymentalny sposób podchodzą do troski o „niebieską planetę”. Więcej na stronie bluehumanitiesarchive.com

Czas trwania wystawy: 15 – 29.04.2023.
Wystawę można oglągać: wt. – czw.: 12.00 – 18.00
W innych terminach po wcześniejszym umówieniu się: tel. 124306127, e-mail: domnorym@kr.onet.pl

Pokaz filmów hydrofeministycznych, w ramach konferencji naukowej „Deep Sea Babies: Navigating between Utopias and Dystopias for the Blue Planet”.

sobota, 15.04.2022, godz.17.00

Od sześćdziesięciu do dziewięćdziesięciu procent składu ludzkiego ciała stanowi woda. W tym sensie, wszyscy jesteśmy do siebie podobni. Nie tylko my ludzie, ale także inne gatunki zwierząt oraz roślin. Co więcej, ta sama woda opływa nasze “wodne ciała” nie tylko w postaci deszczu czy rzek, ale także potu. Od początku istnienia naszej planety wody nie przybywa, ani nie ubywa. Z ewolucyjnego punktu widzenia wszystkie ciała ożywione są ze sobą połączone czymś, co Mark i Diana McMenamin, a za nimi Astrida Neimanis, nazywają Hipermorzem. Wszystkie organizmy, cywilizacje i ekosystemy współbrzmią z wodą.

Kuratorka: Marta Grabowska

Program:

– Low Tide Quest, Miroslava Vecerova
– Somnium Soft-Core, Marta Niedbał, Jan Jurczak i inni
– Octopus manifesto/ Manifest ośmiornicy, Julka Walkowiak
– Octopu$$y, Julka Walkowiak
– Vortex of Patriarchy/ Wir Patriarchatu, Mo Tomaszewska
– Cyber Wedding to Brine Shrimp/ Cyfrowe zaślubiny z krewetkami solankowymi, Ewelina Jarosz i Justyna Górowska
– Mutables, Natalia Januła

Po seansie filmów krótkometrażowych zapraszamy na rozmowę z artystkami i aktywistkami, które przybliżą nam tematykę hydro- i ekofeminizmu.