2012

10 Tydzień Filmu Niemieckiego
Konferencja: Kino niemieckie ostatniego dziesięciolecia

Dyskusja:
Renata Kopyto, Ewa Fiuk, Anita Piotrowska, Andrzej Dębski<< Powrót do galerii