• 23 listopada 2018

Wystawa. Kierunek Geometria. KRK – NBG

Wystawa. Kierunek Geometria. KRK – NBG

Wystawa. Kierunek Geometria. KRK – NBG 1000 971 Dom Norymberski w Krakowie

WYSTAWA. Kierunek Geometria. KRK – NBG

Artyści: Gerhard Hotter, Michał Misiak, Martin Vosswinkel, Olga Ząbroń

Kuratorka: Olga Ząbroń

Galeria Domu Norymberskiego, ul. Skałeczna 2, 31-065 Kraków

Wernisaż: sobota, 1.12.2018, godz. 18.00

Wystawa „Kierunek Geometria. KRK – NBG” realizowana w Domu Norymberskim w Krakowie prezentuje prace czwórki artystów: Gerharda Hottera, Michała Misiaka, Martina Vosswinkela oraz Olgi Ząbroń. Projekt ten jest konsekwencją naszego spotkania na Międzynarodowych Plenerach Artystów Posługujących się Językiem Geometrii organizowanych przez dr Bożenę Kowalską. Sympozja i wystawy zbiorowe, w których wspólnie uczestniczyliśmy, zainspirowały mnie do realizacji polsko-niemieckiego projektu w Krakowie. Wystawa „Kierunek Geometria” powstała z potrzeby zestawienia konkretnych prac i stworzenia dla nich nowego kontekstu.

Czterech artystów. Cztery postawy twórcze. Kierunek Geometria.

Dobierając prace na wystawę chciałam podkreślić indywidualność każdego z artystów, ale też zwrócić uwagę na elementy wspólne systemów pracy i wzajemne relacje form wizualnych. Moim zamierzeniem było wpisanie tej wystawy w dyskurs o współczesnej sztuce geometrycznej, a także przez jej pryzmat przyjrzenie się definicji sztuki konkretnej w Polsce i Niemczech. Stąd tytuł wystawy odnoszący się zarówno do języka wypowiedzi i kierunku poszukiwań, jak i obszaru spotkania – geometrycznego dialogu Krakowa i Norymbergi.

Linia – Układ – Rytm – Struktura – Przestrzeń. Kierunek Geometria.

W pracach Martina Vosswinkela linia pojawia się w sposób nieoczywisty, jako pojedyncza nitka z włókna szklanego. Zmultiplikowana linia buduje drobną strukturę siatki. Wielowarstwowy „grid” rytmicznie dzieli barwną płaszczyznę obrazu wprowadzając wibrację. Światło wydobywa przestrzenność obrazu kierując uwagę ku temu co osłonięte, ukryte. W pracach tych powstaje intrygująca gra między fizycznym odczuciem powierzchni koloru a dematerializacją świetlistej, rozedrganej struktury barwnej.

W realizacjach Gerharda Hottera, zarówno obrazach jak i obiektach, linie wyznaczają podziały stworzone dzięki matematycznemu systemowi tzw. serii liczb Langforda. Linie tworzą rodzaj siatki dzielącej płaszczyznę obrazu. W podziałach wyczuwalny jest spokój i równowaga związana z matematycznym rygorem. Widoczna fascynacja uniwersalnością i pięknem wzorów matematycznych jest kontrapunktem dla chaosu codzienności. Linie wchodzą w dialog z przestrzenią „pomiędzy”. Płaszczyzna koloru posiada cichą wibrację. Ta materialność powierzchni w zestawieniu z ascezą kompozycji jest interesującą propozycją wizualną.

W pracach Michała Misiaka podstawowym budulcem obrazu jest linia – nieskończona, prosta, posiadająca w sobie „miękkość” gestu ręki. Hipnotyczne działanie obrazów Misiaka ma związek z wielogodzinnym, medytacyjnym procesem twórczym. Struktura obrazów powstająca z zagęszczenia linii jest wyrazem dążenia do odzwierciedlenia porządku i równowagi. Artysta tworząc najnowszą serię obrazów korzysta z generatora liczb losowych. Rezygnując częściowo z intuicyjnego procesu kreacji odnosi się w mikroskali do praw rządzących rzeczywistością.

W moich obrazach rozedrgane linie budują geometryczne formy zawieszone w nieograniczonej przestrzeni koloru. Pojawiające się lub zanikające formy zapowiadają pragnienie uwolnienia się geometrycznych kształtów od kwadratu podłoża. To konsekwentne „uprzestrzennianie” się obrazów, doprowadza do uzyskania przez te formy bytów autonomicznych i znajduje swój wyraz w prezentowanych na wystawie obiektach. Wszystkie moje realizacje pokazują relacje, napięcia, przepływy, są poszukiwaniem wizualnego ekwiwalentu niepokoju.

Mimo różnorodności przedstawionych na wystawie realizacji czwórki artystów można zauważyć relacje i punkty styczne pomiędzy poszczególnymi koncepcjami twórczymi. Wystawa „Kierunek Geometria. KRK- NBG” buduje przestrzeń dialogu. Prezentowane na wystawie prace tworzą złożony obraz rzeczywistości wyrażonej językiem geometrii.

Olga Ząbroń, kuratorka wystawy

 

Gerhard Hotter, urodzony w 1954 r. w Norymberdze. Studia w Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. Dyplom w pracowni prof. Güntera Dollhopfa w 1981 r. W 1977 r. otrzymał nagrodę Akademiepreis. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, rysunku i sitodruku. Jest autorem 45 wystaw indywidualnych, oraz uczestnikiem około 260 wystaw grupowych w wielu państwach europejskich oraz w Chinach i Australii.  Jego prace znajdują się w publicznych i prywatnych zbiorach m.in. Neue Pinakothek w Monachium, Musée de Cambrai (Francja), MCSW „Elektrownia” w Radomiu,  Musée de Mougins (Francja), Fondation Vera Röhm, Lozanna (Szwajcaria), Telekom Art Collection (Niemcy), Stadtgeschichtliche Museen der Stadt Nürnberg oraz kolekcjach miejskich w Bayreuth i Coburg (Niemcy). Żyje i pracuje w Norymberdze i Paryżu.

Michał Misiak, urodzony w 1973 r. w Tarnowie. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego z aneksem graficznym w pracowni drzeworytu prof. Zbigniewa Lutomskiego w 1999 r. Prowadzi Pracownię Struktur Działań Przestrzennych i Barwy na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej ASP. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa i rysunku. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz laureat kilkunastu nagród i wyróżnień. Jest autorem 25 wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem ponad 130 wystaw zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, MCSW „Elektrownia” w Radomiu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Museum Jerke w Recklinghausen (Niemcy), Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i Europie oraz USA. Żyje i pracuje w Krakowie.

Martin Vosswinkel, urodzony 1963 r. w Erlangen. Studia w Hochschule für Künste im Sozialen HKS w Ottersberg. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Bernda Müller-Pfluga w 1991 r. Od 2006 r. pracuje jako kurator dla Artprize Ottersberg, a od 2009 r. kieruje pracownią artystyczną Bildnerische Werkstatt. W 2007 r. otrzymał Berlin Stipendium der freien Hansestadt Bremen, w 2013 r. był nominowany do 3. Międzynarodowej Nagrody André Evarda Fundacji Messmera w Riegel. W kolejnym roku odbył rezydencję „Mark Rothko 2014” w Daugavpils na Łotwie. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa i fotografii. Tworzy także instalacje i projekty w przestrzeni miejskiej. Uczestnik ponad 100 wystaw w Niemczech i za granicą. Prace w zbiorach m.in. Mark Rothko Art Centre Daugavpils (Łotwa), Durban Art Gallery (RPA), Bayerische Staatskanzlei w Monachium (Niemcy), MCSW „Elektrownia” w Radomiu oraz kolekcjach prywatnych w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Żyje i pracuje w Bremie/Ottersberg w Niemczech.

Olga Ząbroń, urodzona w 1985 r. w Krakowie. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Leszka Misiaka w 2011 r. Stypendystka Athens School of Fine Arts w Grecji (2008-2009 r.) W 2014 r. ukończyła Środowiskowe Studia Doktoranckie na macierzystym wydziale. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Kształtowania Przestrzeni Teatralnej na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa i instalacji przestrzennej. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach i projektach w kraju i za granicą. Prace w zbiorach  MCSW „Elektrownia” w Radomiu, Museum Jerke w Recklinghausen (Niemcy) oraz kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Francji, Grecji i Kanadzie. Żyje i pracuje w Krakowie.

Organizator: Dom Norymberski

Partner: Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie

Wystawę można oglądać w dniach: 3 – 20.12.2018, pon. wt. – czw., w godz. 12.00 – 17.00 lub po telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu 12 430 61 27. Wstęp wolny