• 10 kwietnia 2018

Mind Mapping. Wystawa grafiki i rysunku Agnieszki Łakomej, Eweliny Małysy i Małgorzaty Stachurskiej

Mind Mapping. Wystawa grafiki i rysunku Agnieszki Łakomej, Eweliny Małysy i Małgorzaty Stachurskiej

Mind Mapping. Wystawa grafiki i rysunku Agnieszki Łakomej, Eweliny Małysy i Małgorzaty Stachurskiej 470 470 Dom Norymberski w Krakowie
Dom Norymberski w Krakowie - Mind Mapping

Dom Norymberski w Krakowie – Mind Mapping

Galeria Domu Norymberskiego 
Krak
ów, ul. Skałeczna 2

20.04.2018 – 17.05.2018
wernisaż: sobota 21.04.2018, godz. 18.00

Mapy myśli to metoda tworzenia notatek w formie graficznej, która odzwierciedla pracę naszego mózgu. Technika „mind mapping” opiera się na teorii profesora Rogera Sperry’ego, który w 1981 roku otrzymał nagrodę Nobla za swoje badania nad półkulami mózgowymi. Profesor Sperry dowiódł, że lewa półkula kontroluje myślenie logiczne i analityczne: line- arność, słowa i zbiory, podczas gdy prawa odpowiada za myślenie kreatywne: wyobraźnię, marzenia, emocje, obraz całości, postrzeganie kolorów i rozmiarów. Kiedy sporządzamy lub odczytujemy notatki w formie map myśli, angażujemy obie półkule mózgowe. Dzięki temu, proces notowania i zapamiętywania jest znacznie efektywniejszy. Tony Buzan, autor techniki mapowania myśli wyszedł z założenia, że ludzka pamięć i zdolności analityczne są nieograni- czone. A dostęp do zasobów naszej pamięci umożliwiają słowa-klucze, które uruchamiają cały kontekst skojarzeniowy.
A. Łakoma, E. Małysa i M. Stachurska tworzą swoje autorskie mapy myśli, które ewokują po- trzebę tworzenia pojedynczych grafik lub cykli graficznych. Na pokazach i wystawach graficz- nych zazwyczaj prezentuje się grafiki jako dzieła skończone. Tymczasem często wieloetapowy, rozłożony w czasie proces budowania i konstruowania logicznych skojarzeń, powstających podczas szkicowania, rysowania na matrycy, dokonywania zmian i poprawek, jest intrygującą strukturą, wielowątkową mapą myśli. Artystki w swoich działaniach graficznych, odwołując się m.in. do tekstów Rudolfa Steinera, Martina Heideggera i Thomasa Manna, dokonują swoistej symulacji procesów naturalnych, budując układy form plastycznych.
Wystawa jest artystyczną próbą analizy budowania obrazu graficznego, pokazania jej jako płynnej struktury, rozwijającej się pomiędzy porządkującymi zasadami wynikającymi z przyję- tych założeń i użytego medium, a intuicyjną przypadkowością.

Sobota, 21.04.2018, godz.12.00 – Myślenie graficzne spotkanie z autorkami wystawy.

Spotkanie z krakowskimi artystkami Agnieszką Łakomą, Eweliną Małysą i Małgorzatą Stachurską, których prace są prezentowane na wystawie „Mapy myśli”. Artystki, na co dzień pracujące w różnych technikach graficznych (litografii, serigrafii, technikach metalowych), odpowiedzą na pytania związane z kształtowaniem myślenia graficznego – wieloetapowego procesu twórczego w medium graficznym połączonego z budowaniem własnego języka artystycznego. Podczas prezentacji i rozmowy przedstawią unikalny warsztat pracy i tajniki warsztatowej alchemii.

Wystawę można oglądać: wt. – czw.: 12.00 – 17.00 lub po telefonicznym umówieniu się pod numerem 12 430 61 27.
Dodatkowe terminy otwarcia galerii: pt., 20.04.18: 17.30 – 20.00, so. – nd.: 21-22.04.18 – 11.00 – 20.00.
W dniach 28.04 – 06.05.2018 galeria będzie nieczynna.

Wystawa odbywa się w ramach Cracow Gallery Weekend KRAKERS 2018.

Agnieszka Łakoma

absolwentka Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych (dyplom 2006) oraz historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; doktorat 2012; zainteresowania optyką, złudzeniami optycznymi, iluzją przestrzenną oraz botaniką; praca twórcza w technice serigrafii, rysunku, druku cyfrowego i malarstwa. Zrealizowała projekty graficzne: Zasłony, Consumo, Wniebowzięci, Selfmade City; prace prezentowała na licznych wystawach i konkursach graficznych w Polsce i za granicą (m.in. Budapeszt, Istambuł, Ostrava, St. Cloud -Minnesota, Wiedeń); stypendystka Ministra Kultury i Sztuki (2005-2006), laureatka nagród i wyróżnień w konkursach graficznych (m.in. Hommage A. Nicolas SchŐffer w Budapeszcie, Grand Prix Najlepsza Grafika Miesiąca w Krakowie); prace w zbiorach instytucji (SMTG, ZPAP, Biblioteka Jagiellońska, Magyar Elektrogrófiai Tórsasóg, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Biblioteka Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego) i kolekcjach prywatnych.

Ewelina Małysa

ur. 1977; studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom 2002, doktorat 2013; interesuje się kulturą znakuó, kulturą masową; twórczość graficzna w technikach warsztatowych i cyfrowych – litografia, grafika cyfrowa, sitodruk oraz projektowanie graficzne; zrealizowała projekty graficzne m.in. „Moduły”, „Supremacje”, „Selekcje”, „Zbiory”; w dorobku wystawy indywidualne w Krakowie, Kaliszu, Warszawie; uczestniczka wielu wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych m.in. w Tidaholm / Szwecja, Boone / USA, Norymberdze / Niemcy, Walencji / Hiszpania; otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium Miasta Krakowa; kilkukrotna laureatka nagród na Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach; laureatka Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie – nagroda im. L. Mianowskiego; nagrodzona Grand Prix Grafika Roku ZPAP oraz ASP w Krakowie; pracuje w Instytucie Grafiki i Wzornictwa UP w Krakowie.

Małgorzata Stachurska

absolwentka Wydziału Grafiki (dyplom 2002) oraz Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (dyplom 2001) na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zakres działań twórczych: grafika warsztatowa (techniki metalowe), rysunek, kolaż. Stypendystka Miasta Krakowa (2005) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007, 2017). Laureatka wyróżnień i nagród w konkursach: 7 Triennale Grafiki Polskiej, V Ogólnopolski Konkurs im. Ludwiga Meidnera, 9 Międzynarodowe Biennale Miniatury, I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż – Asamblaż, Najlepsza Grafika Miesiąca. Udział w ponad 70 wystawach w kraju i za granicą (Włochy, Hiszpania, Francja, Anglia, Kanada, USA, Japonia). Prace w zbiorach instytucji (SMTG, ZPAP, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, BWA Olkusz, China Printmaking Museum) oraz kolekcjach prywatnych.