• 25 września 2018

Multi-Kulti. WYSTAWA

Multi-Kulti. WYSTAWA

Multi-Kulti. WYSTAWA 712 1024 Dom Norymberski w Krakowie

José Krijnen. Wystawa „Multi-Kulti”

Multi-Kulti. Wystawa
Sztuka bez granic. Sztuka europejska. Sztuka łącząca ludzi

Galeria Domu Norymberskiego
Kraków, ul. Skałeczna 2

Artyści: Piotr Bogatka, Robert Motelski, Tomasz Vetulani, José Krijnen oraz Wiki Królikowska

Kurator: Fred Gijbels

Wernisaż: 27.09.2018, godz. 19.00

Czas trwania wystawy: 27.09 – 19.10.2018 roku.

„Multi-Kulti” to wystawa prezentująca twórczość artystów z różnych krajów europejskich. Pokazuje ona zarówno związek ich sztuki z regionem, w którym dorastali, jaki i to, czego doświadczyli dzięki emigracji, wymianie i wielokulturowości. Jest przeciwieństwem niemal nieistniejącej i podtrzymywanej sztucznie kultury homogenicznej, jest także reakcją artystów na aktualne klimaty polityczne, w których do głosu coraz częściej dochodzą ruchy antydemokratyczne oraz prawicowo – populistyczne partie. Ich działalność skierowana jest na wspieranie konserwatywnego i jednorodnego społeczeństwa oraz eliminowanie bądź ograniczanie wszelkich różnic, zarówno w obszarze religii i stylu życia jak i kultury. A różnorodność, możliwość czerpania z wielu kultur oraz tradycji była i jest dla licznych artystów źródłem inspiracji i jądrem ich twórczej działalności.

To wyłamywanie się artystów z aktualnie obowiązujących politycznych linii nierzadko prowadziło i prowadzi do ich wykluczenia, skazania na marginalizację, a niekiedy także do represji. Tak działo się chociażby w przypadku chińskiego artysty Ai Weiweia, który był więziony, a jego pracownia została zniszczona albo duńskiego grafika Kurta Westergaarda, autora karykatury Mahometa, która wywołała oburzenie w świecie islamskim i przeciwko któremu rozpętano prawdziwe „polowanie na czarownice”. Nie brakuje też przykładów wcześniejszych prześladowań artystów czy pisarzy. W latach 30. i 40. byli to m.in. w Niemczech: Tomasz Mann, Klaus Mann, Max Ernst, Emil Nolde, Oskar Schlemmer, Kurt Weill, w Związku Radzieckim: Kazimierz Malewicz, Wsiewołod Meyerhold, Izaak Babel, Osip Mandelsztam, Dymitr Szostakowicz, a w Polsce: Bruno Schulz, Tadeusz Kwiatkowski, Icchak Kacenelson, Józef Koffler, Artur Gold czy Władysław Strzemiński.

Sztuka, a także inna twórczość artystyczna, za wyjątkiem nielicznych przypadków propagandowej gloryfikacji polityków (jak miało to miejsce np. w sztuce socjalistycznej) czy też odniesień do kultów religijnych, były i są wrogami reżimów autorytarnych. Decydenci, ale często też jej odbiorcy zapominają, że jednym z najważniejszych motywów artysty jest krytykowanie i ukazywanie w lustrzanym (nierzadko krzywym) odbiciu obrazów życia społecznego, politycznego czy duchowego.

Piotr Bogatka, ur. 1961 roku w Bytomiu na Górnym Śląsku. Rodzina Bogatki przeniosła się do Niemiec w 1976 roku. W latach 1987-1990 studiował grafikę użytkową w Wyższej Szkole Komunikacji Wizualnej w Krefeld. W roku 1990 powrócić do Polski – do Krakowa, gdzie ukończył malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zdobyta wiedza, znajomość technik, doświadczenie i wielonarodowa tożsamość mają silny wydźwięk w jego pracach, zarówno w podejmowanych tematach jak i w doskonałym warsztatowo odwzorowaniu otaczających go pejzażach. W pracach „Multi-Kulti” Bogatki niemiecki Beuthen scala się z powojennym polskim Bytomiem.

Robert Motelski, ur. 1977 roku w Warszawie. Ukończył tamże wydział malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych. W swoich innowacyjnych formalnie pracach portretuje przyrodę, a dzięki nieustannemu pogłębianiu swojego warsztatu doszedł do punktu, w którym jego obrazy stały się interakcją pomiędzy wyobraźnią abstrakcyjną i realistyczną percepcją natury. Wrażenia i inspiracje jakie niosą podróże przekłada w pracowni na obrazy charakteryzujące się estetycznym minimalizmem. Tytuły jego dzieł oddają czas obserwacji natury.

Tomasz Vetulani, ur.  1965 roku w  Krakowie, od 1991 roku mieszka w Utrechcie. Vetulani jest artystą niepokornym, „buntownikiem z wyboru”.  Obrazy tworzy z nietypowych materiałów, takich jak: gąbka, taśma samoprzylepna czy silikon. Do swoich płócien często dodaje elementy „ready-made”, jak np. znaczki pocztowe czy układy scalone. Tworzą one swego rodzaju autorską estetykę. Artysta celowo odrzuca klasyczne piękno postaci na rzecz kruchości, ulotności czy po prostu większej wrażliwości na to, co zastane. Jego twórczość ma prześmiewczy i ironiczny charakter. Na Polskę spogląda krytycznie i z dużą obawą, robi to z perspektywy emigranta, z odmiennie ukształtowanej kulturowo i społecznie Holandii, która stała się dla niego jego nową ojczyzną.

José Krijnen, ur. 1972 roku w południowej, katolickiej części Holandii. Kiedy dorastała i stawiała pierwsze kroki w malarstwie i rysunku religia nie miała na nią wielkiego wpływu, za to niezwykłe fascynowało ją bogactwo kulturowe jakie z niej się wywodziło: malarstwo, rzeźba i architektura. Studiowała nauki humanistyczne: filozofię, antropologię, socjologię i metodologię, a później sztuki wizualne na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Hadze. Ważnym wydarzeniem w jej twórczości i punktem odniesienia były studia nad ołtarzem z Isenheim (1512-1516). Właśnie w tamtym czasie zetknęła się z tematem „gestu ludzkiego” i do dzisiaj czuje się antropolożką zgłębiającą jego znaczenie w kontekście kulturowym zarówno w malarstwie europejskim jak i tradycji chińskiej.

Wiki Królikowska polska kompozytorka, wokalistka, dziennikarka i performerka. Jest leaderką i założycielką niezależnej grupy Krem oraz producentką teledysków. Jej ostatnie prace oscylują wokół VTL (Video Tune Lyrics). Tworzy DIY klipy, które są pastiszowym komentarzem do współczesnych trendów i kultury.

Wystawę można oglądać:

wt. – czw., w godz. 12.00 – 17.00 lub po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 12 430 61 27