WYSTAWA
Günter Grass – kolekcja gdańska w drodze


Galeria Domu Norymberskiego, Ul. Skałeczna 2, 31-065 Kraków
Wernisaż: 24.10.2017, godz. 19.00
Kuratorka: Marta Wróblewska

Gdańska Galeria Güntera Grassa jest domem jednej z największych na świecie kolekcji 141 dzieł zmarłego w 2015 roku Noblisty. Grass – urodzony w 1927 roku w Wolnym Mieście Gdańsku, a od 1993 roku Honorowy Obywatel Miasta Gdańska, przez całe życie chętnie powracał do rodzinnego miasta nad Bałtykiem, tak w swoich podróżach, jak i w twórczości literackiej oraz plastycznej. Jako autor Trylogii gdańskiej, Grass doczekał się sławy na całym świecie jako pisarz. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że laureat literackiej Nagrody Nobla z 1999 roku otrzymał gruntowne akademickie wykształcenie artystyczne na wyższych uczelniach w Düsseldorfie (gdzie studiował m.in. obok Josepha Beuysa) i w Berlinie, gdzie w późniejszych latach został rektorem.

Twórczość plastyczna Grassa jest w nierozerwalny sposób związana z jego pisarstwem. Jego grafiki, rysunki i rzeźby nie są bynajmniej ilustracjami literatury sensu stricte. Stanowią raczej pewnego rodzaju obrazowe dopełnienie treści, wizualizację motywów, metafor, pojęć, które Grass opisuje szczegółowo w swoich książkach. Portretowane postacie, zwierzęta, przedmioty, pejzaże przeważnie nie są tym, czym na pierwszy rzut oka się wydają. Jednocześnie stanowią pewien zamknięty zbiór definiujący Grassowski mikrokosmos pojęć i idei. To znaki szyfrujące przekaz autora czynnie i żywo zaangażowanego w sprawy świata, licznych społeczności i ich małych ojczyzn. Dając głos i przyoblekając w obraz owo repertorium symboli, wypowiada się Grass polifonicznie na tematy zarówno drobne i uniwersalne, dotykające zarówno wielkich narodów, jak i pojedynczych ludzi.

Wystawa prezentuje wybrane prace graficzne i rzeźbiarskie z gdańskiej kolekcji prac Güntera Grassa znajdującej się w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa w 90-tą rocznicę urodzin Artysty.

Wystawie towarzyszy katalog wszystkich prac Autora znajdujących się w kolekcji.
Wystawa „Günter Grass – kolekcja gdańska w drodze” jest organizowana w partnerstwie z:

  • Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (11.01– 5.02.2017)
  • Galerią im. Sleńdzińskich w Białymstoku (10-31.032017)
  • Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (30.06 – 31.072017)
  • Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu (8.08– 17.09.2017)
  • Domem Norymberskim w Krakowie i Festiwalem Conrada (24.10– 15.12.2017)

Wystawę można oglądać w terminie: 25.10 – 15.12.2017, wt. - czw. : 12.00 – 17.00 lub po telefonicznym umówieniu się pod numerem 12 430 61 27.