FESTYN POD MOSTEM
Kraków, przestrzeń pod mostem Józefa Piłsudskiego
5.09.2009, godz. 20.00

90 lat temu po raz pierwszy Kurt Schwitters, niemiecki artysta, kompozytor i autor rzeźb-obiektów przestrzennych, wykorzystał w swojej pracy słowo MERZ, wokół którego stworzył później całą ideę twórczej działalności. Polegała ona na zbieraniu różnego rodzaju materiałów i wykorzystywaniu ich do kreowania nowej artystycznej rzeczywistości, zarówno w sztukach plastycznych, jak i w literaturze czy muzyce.

 Wychodząc od idei niemieckiego dadaisty dwaj artyści Piotr Lutyński w Krakowie i Ulrich Lepka w Norymberdze niezależnie od siebie zbudowali dwa jeżdżące obiekty. W Krakowie ze starego mercedesa powstał artystyczny autobus, ruchoma pracownia, galeria, scena muzyczna, miejsce działań artystów i muzyków, które zmienia się i przemieszcza w czasie i przestrzeni. W Norymberdze na bazie starego wozu pocztowego Ulrich Lepka zbudował rzeźbę - przewoźny bar i pulpit DJ-eja, którego formę i kształt artysta tworzy w kontekście do miejsca, w jakim zostanie on usytuowany. Po raz pierwszy ustawił swój obiekt pod mostem na rzece Pegnitz w Norymberdze, później niespodziewanie pojawiał się w miejscach, w których nikt nie urządziłby zabawy: w opuszczonych przestrzeniach przemysłowych, na niezagospodarowanych placach, niedokończonych budowach, nadając im tym samym zupełnie inna rangę i awansując je znów do roli chętnie odwiedzanej przestrzeni publicznej.

W tym roku przypada 30 lecie partnerstwa Krakowa i Norymbergi, i z tej okazji chcielibyśmy powrócić do idei „Festynu pod mostem” i doprowadzić do spotkania obu artystów, najpierw 18 lipca w Norymberdze, a później 5 września w Krakowie.„Festyn pod mostem” to nawiązanie do wędrownych artystów, przemieszczających się z miasta do miasta teatralnym czy cyrkowym wozem, do kuglarzy, sztukmistrzów, do idei objazdowego kina, ale też do współczesnych działań prezentujących sztukę w przestrzeni publicznej.

Obaj artyści łączą w swojej twórczości nowoczesną formę artystyczną, taką jak happening, performance czy projekcje multimedialne z najstarszym sposobem prezentowania sztuki na ulicy, jaką właśnie był wędrowny wóz.

 

Podczas planowanych przez nas festynów oba pojazdy staną obok siebie dwa razy: na wyspie położonej na rzece Pegnitz w Norymberdze i pod mostem na rzecze Wiśle, łączącym klimatyczne dzielnice Krakowa: Kazimierz i Podgórze. Z obu wozów popłynie muzyka, na brzegu rzeki pojawią się namioty-lampiony, wykonane przez krakowskich artystów. Na murach przeciwpowodziowych pokazywane będą filmy video i projekcje multimedialne przygotowane przez krakowskich i norymberskich artystów. W Krakowie publiczność będzie mogła tańczyć do granej przez artystów muzyki. W tym dniu gościć będą w tym miejscu władze Miasta Norymbergi i – tak jak przy okazji poprzednich jubileuszy – przyjadą tez mieszkańcy zaprzyjaźnionego miasta, tak wiec festyn będzie doskonałą okazją do ich spotkania z mieszkańcami Krakowa. Ci, którzy nie będą mogli przybyć do Krakowa będą mogli wysłuchać koncertów i obejrzeć całą imprezę via internet, na monitorach komputerów.

 

Autorzy projektu:

Piotr Lutyński (ur. 1962) – artysta plastyk, performer, kompozytor, uczestnik i realizator wielu wystaw w kraju i za granicą m.in. Galeria Zderzak, Galeria Krzysztofory, Galeria Starmach (Kraków), Bałtycka Galeria Sztuki ( Gdańsk), Galeria Foksal, Galeria Zachęta (Warszawa), Górnośląskie Centrum Kultury (Katowice), Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Art. In General ( Nowy Jork), Studiogalerie (Berlin), Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Tallin i Wilno). Jego twórczości nie da się jednoznacznie sklasyfikować, artysta jest – według niego – przekaźnikiem mocy zawartej w sztuce i uwalniającej się w procesie twórczym. W pracach i projektach, które realizuje kładzie nacisk na łączenie ze sobą różnych rodzajów sztuki, a także na interakcje ze strony odbiorcy jak i na ciągły proces tworzenia zachodzący właśnie podczas kontaktu z publicznością.

Z Piotrem Lutyńskim współpracują następujący muzycy: Marek Kozica, Wojciech Jachymiak, Małgorzata Tekiel, Tony Wrafter, Walenty Dąbrowski, Krzysztof Chwedczuk

 

Ulrich Lepka (ur. 1959) – artysta plastyk, performer, DJ. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze. Twórca, wykonawca i uczestnik wielu performansów, radykalny artysta, który nie bierze udziału w żadnych wystawach, nie posiada artystycznej biografii, działa na własnych zasadach i w miejscach wybranych przez siebie, lub takich, które odpowiadają jego artystycznym założeniom