Polecamy:

Fritz Kater
Z zaginionego świata

Przekład: Małgorzata Sugiera i Mateusz Borowski
Panga Pank. Kraków 2010

Publikowany w serii Dramat Współczesny tom sztuk Z zaginionego świata zawiera trzy teksty niemieckiego dramatopisarza Fritza Katera: Tylko dlatego, że jakiś facet spuścił się na ciebie i potem porzucił albo moja mała szosa wołokołamska 6; Wineta; Heaven. Podejmują one problematykę niedawnych przemian historycznych oraz społeczno-politycznych w Niemczech i Europie, ze swoistej dla Katera perspektywy.

Pierwszy tekst nosi prowokująco rozbudowany tytuł Tylko dlatego, że jakiś facet spuścił się na ciebie i potem porzucił albo moja mała szosa wołokołamska 6 (1995) i już w tytule czytelnie nawiązuje do twórczości Heinera Müllera, a zwłaszcza jego cyklu Szosa wołokołamska I-V. Drugi tekst, zatytułowany Wineta (2001), to opowieść o jednym z tych, którzy wyjechali za żelazną kurtynę, ale po krótkim pobycie w nowym, lepszym świecie powracają na stare śmiecie, żeby spróbować odnaleźć utracony sens życia. Natomiast Heaven (2007) jeszcze raz powraca do powracającego uparcie w twórczości Katera motywu Winety, zaginionej wyspy-rajskiego ogrodu, choć tym razem w bardziej aktualnym kontekście dzisiejszego zglobalizowanego świata, cierpiącego na brak życiodajnych wizji przyszłości i marzeń. Wybrane teksty nie tylko pochodzą z różnych etapów twórczości Katera. Zostały dobrane w taki sposób, żeby nieco inaczej podejmowały podstawowy dla całego tomu temat relacji kształtu współczesnego społeczeństwa Europejskiego z przeszłością i nadawały mu odmienną dramatyczno-teatralną postać. W konsekwencji każdy z nich inaczej projektuje również swojego odbiorcę oraz relację między sceną a widownią.

 

Przekład dramatu ”Tylko dlatego, że jakiś facet spuścił się na ciebie i potem porzucił albo moja mała szosa wołokołamska 6” został sfinansowany przez Dom Norymberski w Krakowie.

 Przekład dramatu ”Heaven” został sfinansowany przez Narodowy Stary Teatr w Krakowie w ramach projektu Wanderlust Międzynarodowe Partnerstwo Teatrów organizowanego przez Kulturstiftung des Bundes

 

Fritz Kater (ur. 1966) – wychował się w Berlinie Wschodnim, odbył obowiązkową służbę wojskową i zdobył wykształcenie za­wodowe jako mechanik. Współpracował z amatorskimi grupami teatralnymi, które działały przy gminach ewangelickich. W 1987 roku wyjechał do Niemiec Zachodnich, gdzie utrzymywał się, pracując jako kelner, asystent reżysera i kierowca taksówki w Ba­warii. Wtedy też zaczął pisać. W 1990 roku powrócił do Berli­na. Jego sztuka czas kochania czas umierania została nagrodzona w 2003 roku Muhlheimer Dramatikerpreis, a jej prapremierowa inscenizacja na scenie Talia-Theater w Hamburgu w reżyserii Ar­mina Petrasa otrzymała zaproszenie na Berliner Theatertreffen. Jej polski przekład Mateusza Borowskiego i Małgorzaty Sugie­ry ukazał się w antologii Wielość teatrów I (Kraków 2005), a pol­ska prapremiera odbyła się w 2005 roku na scenie Teatru Drama­tycznego w Warszawie. Teatr w Jeleniej Górze wystawił także w czerwcu 2008 roku We are camera / rzecz o Jazonie w przekła­dzie i reżyserii Krzysztofa Minkowskiego.

Niezależnie od tego, czy Fritz Kater to pseudonim artystyczny Armina Petrasa, reżysera i dyrektora berlińskiego Maxi Gorki Theater, pod takim właśnie nazwiskiem ukazał się w 2003 roku zbiór sztuk Ejakulat aus Stacheldraht, z którego pochodzą dwa z publikowanych tu w przekładzie Mateusza Borowskiego i Mał­gorzaty Sugiery tekstów: Tylko dlatego, że jakiś facet spuścił się na ciebie i potem porzucił albo moja mała szosa wołokołamska 6 (1995) i Wineta (2001). Na podstawie trzeciego tekstu, Heaven (2007), Armin Petras przygotował inscenizację na scenie Maxi Gorki Theater, którą jesienią 2009 roku mieli okazję oglądać widzowie Starego Teatru w Krakowie.