SZUM - generacje w literaturze i filmie Spotkania z językiem i kulturą 27.03 / 8.04.2006

PROGRAM

27.03.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
projekcja filmu: Black Box BRD, reż. Andres Veiel


28.03.2006, godz. 20.00, Klub Alchemia
Małgorzata Radkiewicz - Generacje w filmie
- wprowadzenie do filmów prezentowanych w ramach projektu
projekcja filmu: Marcowe migdały, reż. Radosław Piwowarski


29.03.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
projekcja filmów:
Pokolenie '89 i Dziennik.pl, reż. Maria Zmarz-Koczanowicz
- spotkanie z autorką filmów
prowadzenie: Piotr Marecki


30.03.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
spotkanie z Tadeuszem Nyczkiem
prowadzenie: Igor Stokfiszewski


31.03.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
projekcja filmu: Planeta Brulion, reż. Dariusz Gajewski
spotkanie z Jarosławem Klejnockim i Marcinem Baranem
prowadzenie: Piotr Marecki, Grzegorz Jankowicz


1.04.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
spotkanie z Katją Kullmann
prowadzenie: Aleksandra Markiewicz
2.04.2006, godz. 20.00, Klub Alchemia
projekcja filmu: Egoiści, reż. Mariusz Treliński


3.04.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
spotkanie z Gerdem Koenenem
prowadzenie: Piotr Buras


4.04.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
projekcja filmów:
Absolute Giganten (Absolutni giganci), reż. Sebastian Schipper
Generacja CKOD, reż. Piotra Szczepańskiego


5.04.2006, godz. 18.30, Klub Alchemia
spotkanie z Janą Hensel i Michałem Olszewskim
prowadzenie: Uliana Wolf, Igor Stokfiszewski


6.04.2006, godz. 18.30, Bunkier sztuki
projekcja filmu: Die innere Sicherheit (Wewnętrzna pewność),
reż. Christian Petzold


7.04.2006, godz.18.00, Klub Alchemia
projekcja filmu: Edukatorzy, reż. Hans Weingartner


8.04.2006, godz. 18.30, Bunkier Sztuki
dyskusja z udziałem prof. Kurta Lüschera i prof. Mirosławy Marody
prowadzenie: Sławomir Sierakowski


Projekt "SZUM - Spotkania z językiem i kulturą"
realizowany jest od 8 lat i ma na celu prezentację literatury niemieckojęzycznej i związanych z nią dziedzin kultury. Każda kolejna edycja poświęcona jest literackiej formie, zjawiskom występującym w literaturze czy tematom, które wydają się interesujące i warte przybliżenia polskiej publiczności.

Tegoroczny SZUM poświęcony będzie "Generacjom w literaturze i w filmie", ze szczególnym uwzględnieniem pokoleń, które tworzą współczesne społeczeństwa w Polsce i w Niemczech. Generacja, w dawnym znaczeniu tego słowa, to grupa urodzonych w tym samym czasie ludzi, pokolenie następujące po poprzednim pokoleniu. Dzisiaj rodzicami generacji są: polityka, socjologia lub kultura. Pokolenie nie przychodzi na świat drogą naturalną tylko zostaje poczęte poprzez ideologię, jednakową postawę i wspólne przeżycia. Często generacje kreowała kultura, a literatura w szczególności, nadając pokoleniu nazwę od tytułu książki, która opisywała wspólne losy: jak np. pokolenie Kolumbów z książki Romana Bratnego czy generacja Golf, nazwana tak od książki Floriana Iliesa pod tym samym tytułem.

Początkowo cechą wspólną kształtujących się generacji były te same doświadczenia, często cierpienia i razem prowadzona działalność na rzecz wspólnej idei. W latach dziewięćdziesiątych wspomniana wyżej wspólnota przestaje być znakiem rozpoznawczym ludzi urodzonych w tym samym czasie. Generacje formują roczniki będące konsumentami tych samych produktów, prowadzące podobny styl życia.

Podczas dyskusji z zaproszonymi do Krakowa niemieckimi i polskimi autorami chcielibyśmy porównać pokoleniowe doświadczenia Niemców i Polaków. Jakie były powody buntu pokolenia '68 w obu krajach, czy polskie pokolenie '89 w przyspieszonym tempie przeżyło sukces generacji Golf, i czy współczesna polska generacja NIC może utożsamiać się z niemiecką generacją @. Chcemy poddać się refleksji nad fenomenem roli literatury kształtującej postawy wobec świata i będącej głosem pokolenia. Spróbujemy zgłębić istotę konfliktu i dialogu w literaturze danego pokolenia oraz między pokoleniami. Powyższe problemy i pytania będą przedmiotem zaplanowanych przez nas rozmów, w których uczestniczyć będą przedstawiciele poszczególnych pokoleń, a także socjolodzy, dziennikarze oraz sama publiczność. W programie znalazły się również polskie i niemieckie filmy poświęcone temu tematowi.

Szczegółowe informacje (broszura PDF, 778 kB)