Dom Norymberski w Krakowie

Dom Norymberski w Krakowie

Dom Norymberski w Krakowie jest jednostką administracyjną Miasta Norymberga i mieści się na rogu ulic Krakowskiej i Skałecznej, w siedemnastowiecznym zabytkowym „Domu Pod Gwiazdą”. Budynek, który do końca XVIII wieku znajdował się w posiadaniu konwentu kanonicznego Corpus Christi, należy do najstarszych na Kazimierzu. W latach 40-tych XIX-tego wieku został poddany gruntownej renowacji, której zawdzięcza swój obecny kształt. Wydzierżawiony od Miasta Krakowa i ponownie wyremontowany jest od czerwca 1996 siedzibą Domu Norymberskiego, norymberskiej firmy Rödl & Partner zajmującej się doradztwem gospodarczym, podatkowym i prawnym, Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie oraz od listopada 2015 roku Restauracji Nolio. Wcześniej, na parterze kamienicy mieścił się pub i klub Lokator, prowadzony przez krakowskiego artystę Piotra Kalińskiego.

Od 2011 roku w budynku przy ul. Skałecznej 2 działa także galeria sztuki współczesnej, będąca miejscem spotkań artystów z obu miast partnerskich.

Od początku swojej działalności Dom Norymberski w Krakowie realizuje ambitny program prezentujący norymberskich artystów oraz prowadzone przez to miasto projekty kulturalne, a także organizuje szereg przedsięwzięć związanych z niemieckim językiem i kulturą tego kraju. Dom Norymberski współpracuje z wieloma krakowskim instytucjami oraz zagranicznymi instytutami kultury, mającymi swoją siedzibę w Krakowie, jest także partnerem niektórych festiwali organizowanych przez Miasto Kraków.

Powołanie Domu Norymberskiego w Krakowie zbiegło się niemal w czasie z przygotowaniami programu Europejskiej Stolicy Kultury Kraków 2000, które dały początek Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu jako parasolowej instytucji dla krakowskich środowisk kulturalnych. Przez wszystkie lata, jakie upłynęły od tego czasu, Dom Norymberski dał się poznać jako nieoceniony partner i współtwórca sukcesu kluczowych krakowskich festiwali, który zainspirował jedne z najciekawszych i najbardziej udanych projektów kulturalnych w przestrzeni naszego miasta.

Izabela Helbin, Dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego