• 20 września 2021

Wystawa. czyJA REWOLUCJA 2016-2021 HERstorie

Wystawa. czyJA REWOLUCJA 2016-2021 HERstorie

Wystawa. czyJA REWOLUCJA 2016-2021 HERstorie 724 1024 Dom Norymberski w Krakowie

WYSTAWA
czyJA REWOLUCJA 2016-2021 HERstorie

Otwarcie wystawy: 15 września 2021 roku, godz. 18:00
Czas trwania: 15.09.2021 – 6.10.2021

Galeria Domu Norymberskiego, Kraków, ul. Skałeczna 2

Sprzeciw wobec ograniczania praw reprodukcyjnych, który trwa już od ponad pół dekady jest bezprecedensową manifestacją obywatelskiego oporu. Liczba osób zaangażowanych, rozproszenie geograficzne wydarzeń demonstracyjnych oraz liczne inicjatywy oddolne, samopomocowe, artystyczne świadczą o tym, że pisany jest nowy rozdział historii mobilizacji społecznych, a w jego centrum znajduje się walka o uznanie, odzyskanie głosu, prawo do decydowania o sobie.
Przez ostatnie pięć lat, korzystając w sposób krytyczny z narzędzi socjologicznych, towarzyszymy protestom. Od momentu pierwszych mobilizacji w kwietniu 2016 roku, aż po ostatnią falę największych w polskiej historii manifestacji, które odbywały się w ponad pięciuset miejscowościach w całej Polsce. W tym procesie poszukujemy adekwatnych metodologii, korzystamy z wielu technik, przesuwając akcenty w kierunku rozmowy, dialogu, dyskusji (Kowalska i Nawojski 2019). Otwarcie się na aktywne „patrzenie i słuchanie” (Wyka 1993) uczy badawczej pokory i ułatwia usytuowanie w centrum doświadczeń, które stanowią dla nas — jak chciała Anna Wyka (1993) „łącznik między tym, co »teoretyczne« i tym, co »praktyczne« w naszym poznaniu”. Niesie to z sobą nie tylko rezygnację z pozycji uprzywilejowanej poznawczo, ale także gotowość na zmianę perspektywy patrzenia, ponoszenia wspólnie z badanymi kosztów psychicznych uczestnictwa w procesie badawczym.

czyJA REWOLUCJA 2016-2021. HERstorie to forma socjologicznej dokumentacji, interwencji mającej na celu pobudzenie mechanizmów pamięci zbiorowej. Ann Snitow w „Feminizmie niepewności” pisała, że „pamiętanie to tworzenie własnej wersji opowieści – jednak – [z]apominanie również może być aktywnym, nacechowanym politycznie wyborem” (2018: 359). Aranżujemy przestrzeń, w której spotykają się zróżnicowane doświadczenia, chwilami przeciwstawne, splatające się ze sobą tworząc polifoniczną opowieść o przeciwstawianiu się opresyjnym instytucjom i niesprawiedliwości. Zgromadzone HERstorie ukazują proces osobistych transformacji, odbijają silne emocje, głęboko skrywany dotąd gniew. To przywrócone poczucie sprawczości pociąga za sobą odwagę wyobrażania sobie lepszego jutra oraz działania na jego rzecz. Wierzymy, że wspomnienia tych opisywanych momentów mogą stać się częścią naszej tożsamości, busolą dla dalszych działań.

Na budowaną na wystawie opowieść składają się m.in. fotografie Jacka Tarana, pamiętniki oporu nadesłane w konkursie ogłoszonym na początku bieżącego roku przez Zakład Badań Problemów Ludnościowych Instytutu Socjologii UJ, fragmenty wywiadów przeprowadzonych z osobami zaangażowanymi w walkę o prawa reprodukcyjne, efekty działań podejmowanych w ramach obozu badawczego Protesty Kobiet w Polsce. Korzystając z tego obszernego materiału i podążając za sugestią Rebekki Solnit (2021), że „celem walki o wyzwolenie jest po części stworzenie takich warunków, aby ludzie, których dotąd uciszano, mogli przemówić i być wysłuchani” zapraszamy do poznawania opowieści rozniecających iskry nowych nadziei społecznych. Mamy nadzieję, że przedstawione narracje staną się inspiracją do podzielenia się własną opowieścią.

Kurator projektu: Radek Nawojski
Projekt dofinansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.