Historia powstania domów

Historia Domu Norymberskiego w Krakowie

Umowa o powołaniu do życia domów partnerskich podpisana została przez Prezydenta Miasta Krakowa Józefa Lassotę i Nadburmistrza Norymbergi dr. Petera Schönleina 15 lutego 1994 r. w Krakowie. Zakończył się w ten sposób prawie dwuletni okres poszukiwania odpowiednich obiektów w Norymberdze i Krakowie. Otwarcie obu Domów zaplanowano na rok 1995, w którym przypadała okrągła rocznica zakończenia wojny i upadku dyktatury faszystowskiej. Przeciągały się jednak prace remontowo-budowlane, należało także znaleźć osoby prowadzące restauracje w Domach oraz – na zasadzie wynajmu – użytkowników pomieszczeń biurowych. Stopniowo stawało się jasne, że ambitne plany na przyszłość nie będą mogły być finansowane tylko z pobieranych opłat czynszowych. Trzeba było ponadto przezwyciężyć wiele przeszkód natury prawnej, administracyjnej i technicznej. Wreszcie w czerwcu 1996 r. można było dokonać uroczystego otwarcia obu Domów.

Wówczas, na początku lat dziewięćdziesiątych, po upadku muru berlińskiego i żelaznej kurtyny, wielkim wyzwaniem dla mnie było to, że mogłem uczestniczyć w realizacji historycznego zadania: w przezwyciężaniu podziału Europy na Wschód i Zachód i torowaniu drogi ku jedności europejskiej. Norymberga dzięki partnerstwu z Krakowem miała optymalne warunki, aby na płaszczyźnie samorządowej wnieść znaczący wkład w to dzieło. Czy może być piękniejszy symbol trwałej woli obu miast, które chcą, by teraz i w przyszłości łączyła je przyjaźń, niż te właśnie „domy partnerskie”?

Dr Peter Schönlein, były Nadburmistrz Miasta Norymbergi