• 8 marca 2019

HERstoria Sztuki II

HERstoria Sztuki II

HERstoria Sztuki II 1024 879 Dom Norymberski w Krakowie

HERstoria sztuki II

WYSTAWA

9 – 30.03.2019

Artystki: Pamela Bożek, Natalia Cikowska, Iwona Demko, Paulina Górniak, Camila Idenabal – Sosina, Anna Kuśpiel, Natalia Klimala, Magdalena Rębisz, Natalia Sarad, Patrycja Zelek.

Galeria Domu Norymberskiego
Kraków, ul. Skałeczna 2

wernisaż: 8 marca 2019, godz. 19.00

Dawno, dawno temu, kiedy mój syn był w szkole podstawowej, w czasie jednego z letnich spacerów popatrzył na mnie i powiedział: Po co tyle energii poświęcasz kobietom, skoro i tak wiadomo, że nic z nich nie będzie. Przecież kto odkrył Amerykę? Mężczyzna. Kim są wybitni uczeni? Mężczyznami…

Philip Wesley Jackson, amerykański naukowiec zajmujący się edukacją dzieci i autor wielu publikacji na ten temat pisał o „ukrytym programie”, jaki jest nam przekazywany w szkole. Są to wszystkie „niezaplanowane” efekty edukacji, niewidoczne aspekty programu kształcenia. Z kolei Elliot W. Eisner, profesor Stanford Graduate School of Education wskazywał na tzw. „luki”, czyli pominięte w programach nauczania zagadnienia. Jednym z nich jest historia kobiet, która rzadko kiedy pojawia się na stronach podręczników. Nie uczymy się o tym, jak wyglądał dostęp kobiet do edukacji, co wiele wyjaśnia, jeśli chodzi o ich liczbę wśród wybitnych naukowców czy artystów. Krakowska Akademia Sztuk Pięknych świętowała swoje dwustulecie, jednak nikt przy tym nie wspominał, że pierwsza studentka pojawiła się tam dopiero sto lat później.

Badania biorące pod uwagę kategorię płci kulturowej dowodzą bezsprzecznie, że szkoła, podobnie jak rodzina, rówieśnicy, najbliższe otoczenie, Kościół i inne instytucje, jest uwikłana w procesy reprodukcji i wzmacniania stereotypowych poglądów na temat płci. Zarówno nauczycielki i nauczyciele (ich przekonania, oczekiwania, nastawienia i zachowania), jak i sposób organizowania edukacji (oficjalne programy nauczania, podręczniki) tworzą mechanizm podtrzymujący i produkujący nierówną pozycję kobiet i mężczyzn w społeczeństwie i kulturze (dominację chłopców i mężczyzn).

Powoli sytuacja ta zaczyna się zmieniać. Kobiety odzyskują swoją swój głos tworząc herstorię, czyli historię opowiedzianą z kobiecej perspektywy, w której bohater zyskuje także rodzaj żeński i staje się bohaterką.

Wystawa jest kontynuacją pomysłu kuratorskiego z 2016 roku pt. „HERstoria sztuki”. Zaproszone do jej udziału artystki odnoszą się do wybranego przez siebie dzieła sztuki, którego autorem jest mężczyzna i podejmują z nim artystyczny dialog. Okazją do tegorocznej wystawy stał się „Rok Kobiet z ASP” obchodzony na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 2019 roku.

Iwona Demko, kuratorka wystawy

ARTYSTKI:

PAMELA BOŻEK ur. 1991, córka Mirosławy z domu Kończyńska, wnuczka Anny z domu Urban. Doktorantka w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Odniesienie do Bez tytułu (Apteczka) Wilhelma Sasnala.

NATALIA CIKOWSKA ur. 1993, córka Joanny z domu Janucka, wnuczka Lucji z domu Wierzchowska. Studentka V roku w Pracowni Rzeźby IV na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Odniesienie do Jak wytłumaczyć dzieło sztuki martwemu zającowi Josepha Beuysa.

IWONA DEMKO ur. 1974, córka Teresy z domu Toczek, wnuczka Zofii z domu Pawłowska. Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2008 pracuje w Pracowni Rzeźby IV na Wydziale Rzeźby w macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku adiunktki. Odniesienie do Bóg Ojciec Andrea del Castagno Francesco da Faenza.

PAULINA GÓRNIAK ur. 1987, córka *…*, wnuczka Teresy z domu Stępień. Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Założycielka Pracowni Plastycznej ATO.  Odniesienie do Fizyczna niemożliwość śmierci w umyśle istoty żyjącej Damiana Hirsta.

CAMILA IDENABAL – SOSINA / Kamil Sosin Ur. 1994 syn Beaty z domu Ochal wnuk Alfredy z domu Kosińska. Student V roku w Pracowni Rzeźby IV na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.  Odniesienie do Go, Go Felixa Gonzaleza-Torresa.

NATALIA KLIMALA ur. 1995, córka Małgorzaty z domu Kozyra, wnuczka Zdzisławy z domu Stec. Studentka II roku w Pracowni Rzeźby IV na Wydziale Rzeźby oraz studentka III roku na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Odniesienie do Crying Girl Roy Lichtenstein.

MAGDALENA RĘBISZ ur. 1991, córka Danuty, wnuczka Katarzyny. Studentka IV roku w Pracowni Rzeźby IV na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Odniesienie do Bachusa Diego Velazqueza.

NATALIA SARAD ur. 1994, córka Małgorzaty z domu Kmak, wnuczka Stanisławy z domu Urban. Studentka IV roku w Pracowni Rzeźby IV na Wydziale Rzeźby, na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Odniesienie do Nie wiem Oskara Dawickiego.

PATRYCJA ZELEK ur. 1994, córka Lucyny z domu Augustyn, wnuczka Marii z domu Pajor. Obecnie studentka V roku w Pracowni Rzeźby II (kiedyś w Pracowni Rzeźby IV) na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Odniesienie do Antropometrii Yves Kleina.