Wyostrzyć spojrzenie na architekturę: Abstrakcja poprzez ekstrakcję.

Fotografie fasad Svena Hamanna

 

09 – 29.01.2010
Dom Norymberski / Klub Lokator
Kraków, ul. Skałeczna 2

Wernisaż: 08.01.2010, godz. 18.00

 

 

 

Sven Hamman urodził się w 1973 roku. Z wykształcenia jest architektem. Po studiach, które ukończył w 1998 roku, rozpoczął pracę w swoim zawodzie, uprawiając jednocześnie malarstwo i fotografię. Od 2002 roku jest niezależnym artystą. W roku 2008 otrzymał nagrody: fm-Fotografiepreis w Hamburgu i Banku Sparkasse Bayreuth. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków w Norymberdze.

 

Wystawy indywidualne i grupowe (wybór):

 • Sztuka & Muzeum, Hollfeld, 2009
 • Galeria BBK, Norymberga, 2009
 • Sztuka & Kultura, Ratyzbona, 2009
 • Nagroda Sztuki Gemeinschaftshaus Langwasser, Norymberga, 2009
 • 59. Wystawa Stowarzyszenia Sztuki Bayreuth, Ermitaż Bayreuth, 2009
 • Triennale współczesnej sztuki, Kunsthalle Schweinfurt, 2009
 • Los Angeles Center For Digital Art, Los Angeles, USA, 2009
 • National Museum of Fine Arts, Bishkek Kirgizia, 2008
 • Galeria Stowarzyszenia artystów Walkmühle, Wiesbaden, 2008
 • 30. Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Hollfeld, 2008
 • 58. Wystawa Stowarzyszenia Sztuki Bayreuth, Ermitaż Bayreuth, 2008
 • Galeria Instytutu Zarządzania Georga-Simona-Ohma, Norymberga 2007
 • 10. Międzynarodowa Wystawa NordArt2007 KiC, Rendsburg,2007
 • 29. Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Hollfeld, 2007
 • Galeria Forum, Norymberga, 2006
 • Galeria MM - Maison Mattner, Erlangen,2006
 • Galeria Zumikon, Norymberga, 2006

 

Architektura naznacza nasze codzienne życie jak nic innego. Jego większą część spędzamy w wybudowanych pomieszczeniach – i pomimo tego, nasze codzienne postrzeganie tych budowli rzadko bywa świadome. Podczas gdy inna otoczka naszej codzienności, z którą równie często mamy do czynienia, ubranie, zajmuje nas, poprzez wpływ mody, aż nazbyt mocno, architektonicznemu otoczeniu prawie nie poświęcamy uwagi. Liczyć na nią mogą albo niezwykłe budynki z minionych czasów, albo ekstrawaganckie współczesne budowle. Funkcjonalne budynki użytkowe, obok których przechodzimy codziennie, jak: biurowce, bloki mieszkalne, hale przemysłowe mijamy obojętnie. Niesłusznie, bo architektura tworzy nie tylko przestrzeń, w której żyjemy – nie bez przyczyny mówi się o przestrzeni życiowej – formuje także w znacznym stopniu naszą historyczną i kulturową świadomość. Już chociażby z tego tylko powodu powstaje silna potrzeba zajęcia się tą tematyką.

Sven Hamann postawił sobie za cel, aby za pomocą artystycznych środków wyrazu, obudzić świadome zainteresowanie architekturą i sprawić, aby stała się przedmiotem dyskusji. Artyście, dzięki studiom architektonicznym, doskonale znana jest sztuka budowania i chciałby, jak sam mówi „uwrażliwić ludzi na architekturę i wyostrzyć ich spojrzenie na wszystkie związane z nią tematy.”

Zadanie to Hamannowi najlepiej udaje się realizować wykorzystując medium, jakim jest fotografia. Jego prace przedstawiają wycinki fasad, zbliżenia powłok budynków, najczęściej użytkowych, które spotyka się prawie na każdym kroku. Budowle zostają zredukowane do płaskiej powierzchni. Widoki fasad są podwójnie wyjęte ze swojego własnego kontekstu – z architektonicznego związku z budynkiem, oraz z otoczenia, w jakim się znajdują, zostały wyabstrahowane, a co za tym idzie pozbawione rutynowego spojrzenia. Wszystkie zbyteczne i narracyjne elementy zniknęły podczas komputerowej obróbki, pozostały natomiast wszelkie ślady codzienności, jak odbicia w szybach czy widoczne za oknami meble, a także wszelkie znaki upływu czasu, które odcisnęły się na fotografowanych fasadach, idealizując w ten sposób przynależące do nich budynki. Zdjęcia przyciągają spojrzenie obserwatora na tę architektoniczną powłokę, jaką jest wszędobylska fasada.

Powstałe w taki sposób obrazy fasad odsłaniają zaskakująco estetyczny widok, który umyka podczas pobieżnego spojrzenia na budynek. Zewnętrzna powłoka staje się architektonicznym fokusem, pokazującym ujęcia jej detali, od okien poprzez linie podziału z ich geometrycznym porządkiem i rytmem, przypominającym holenderską grupę de Stijl lub sztukę minimalistyczną.

Dla widza przyzwyczajanego do linearnej perspektywy, który dwuwymiarowo zafałszowany obraz ogląda przestrzennie posiłkując się pomocniczymi liniami, to niecodzienne spojrzenie. Wzrok nie może zaczepić się w punkcie perspektywy, nie może też objąć budowli jako perspektywicznej całości i dlatego zostaje zmuszony do uważnego patrzenia i odkrywania całkiem nowych widoków, do wejrzenia w fasadę.

W rzeczywistości Hamann nie osłabia naszego oswojonego perspektywicznego przedstawiania przestrzeni. Przeciwnie, skupia je tak bardzo, że w efekcie prezentuje nam „płaski” wycinek obrazu budynku. Nie jest on w żaden sposób wyobcowaniem czy wypaczeniem rzeczywistości w jej właściwym sensie, tylko skoncentrowaniem się na detalu, przymuszeniem wzroku do innego spojrzenia.

Artysta gra z przyzwyczajeniami widza, żeby złamać zakodowane wzorce patrzenia i skierować spojrzenie na coś nowego. Dzięki temu może ono przedrzeć się i dosłownie wniknąć w fasadę. Czym jest fasada? Co znajduje się za nią? Ta architektoniczna otoczka opakowuje, przebiera, ukrywa, chroni… Spojrzenie za fasadę budynku, za tę powłokę architektury, a poprzez nią także za fasady ludzi, społeczeństw, które tam za nią żyją, - za tym właśnie podążają prace Svena Hamanna.

Oglądającemu ukazuje się niezwykła inscenizacja architektury, która umożliwia mu porzucenie wzrokowych przyzwyczajeń i odkrycie nowych stron swojego zabudowanego otoczenia – jego spojrzenie na architekturę nabierze ostrości.

Simone Kraft, Listopad 2009

 

Simone Kraft jest historykiem sztuki i architektury (studiowała historię sztuki, historię i filozofię w Heidelbergu i Londynie, doktoryzowała się w Tybindze), pracuje jako dziennikarka, blogerka, redaktorka i kuratorka. Dodatkowe informacje na www.deconarch.com.

Tłumaczenie: Renata Kopyto, Dom Norymberski

 

Organizatorzy:

 

Dom Norymberski

Klub Lokator