POMIĘDZY / DAZWISCHEN
Kraków – Norymberga. Wernisaż wystawy

Sobota, 4 czerwca 2011, godz. 17.00
Galeria Domu Norymberskiego, Kraków, ul. Skałeczna 4


Piotr Filipiuk (PL), Axel Gercke (DE), Dominik Stanislawski (PL), Jacek Pasieczny (PL), Johannes Felder (DE), Katarzyna Prusik (PL), Olaf Lutz (DE), Eva Maria Mandoc (DE).
Galeria Domu Norymberskiego, Kraków, ul. Skałeczna 4

Kraków i Norymbergę łączą od ponad 30 lat kontakty partnerskie, których przykładem jest długoletnią współpraca pomiędzy Akademiami Sztuk Pięknych w obu miastach. Studenci tych uczelni od dawna biorą udział w wymianie, podczas której spędzają semestr studiując na partnerskiej uczelni. Nawiązane kontakty z wykładowcami i kolegami ze studiów zaowocowały nie tylko możliwościami zademonstrowania własnej twórczości w nowym środowisku, ale także przyjaźniami i bliską współpracą, w efekcie której narodził się pomysł przygotowania wspólnej wystawy i zaprezentowania jej w Krakowie i Norymberdze

Obszar, w którym realizowany jest projekt, został po części mimowolnie wyznaczony przez samych artystów i ich prace. To mieszkańcy Krakowa i Norymbergi, Polacy i Niemcy, przedstawiciele młodego pokolenia, które wyrastało czerpiąc z tych samych doświadczeń kulturowych. Mają takie same zainteresowania, oglądają te same filmy, słuchają tej samej muzyki czy czytają podobne książki. Noszą ubrania tych samych marek, jeżdżą w podobne miejsca na wakacje... Czerpią z globalnego świata, nie dzieląc się na „lepszych” i „gorszych”, „zachodnich” i „wschodnich”.

Pracując na koncepcja projektu, jego twórcy chcieli pokazać takie relacje polsko- niemieckich, które nie skupiają się na badaniu i analizowaniu przeszłości i nie są naznaczone przez polityczne wydarzenia kreowane i opisywane w mediach. Pragną skupić się na opowiedzeniu indywidualnych historii, opisaniu prywatnych doświadczeń w kontakcie z sąsiednim krajem, ponieważ każdy ich wyjazd do Polski czy Niemiec łączy się z innym rodzajem patrzenia na otaczającą rzeczywistość, z odczuwaniem, na które składają się różne czynniki: obserwacje miasta i jego mieszkańców, kontakty z nowymi ludźmi, innym językiem czy stylem życia. Celem tego krakowsko-norymberskiego przedsięwzięcia nie jest jednak wyodrębnienie wyraźnych różnic, dookreślenie tego, co typowo „niemieckie” i tego, co typowo „polskie”. Nie chodzi również o kolejne prze-pracowanie niewygodnych tematów, dochodzenie do porozumienia i wspólnej akceptacji, nie chodzi też o szukanie naznaczonych miejsc, a raczej dostrzeżenie, że istnieją takie, które zostały stworzone od zera, na neutralnym gruncie.

Kurator projektu: Paulina Olszewska . Organizatorzy: ° Dom Norymberski ° Urząd Miasta Norymbergi ° Dom Krakowski. Wystawę zrealizowano dzięki wsparciu: Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej