Dom Norymberski, Tygodnik Powszechny , Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na dyskusję wokół książki


„Niemieckie lustro”

z udziałem jej autora Joachima Trenknera, berlińskiego dziennikarza, korespondenta „Tygodnika Powszechnego”.


Udział w dyskusji wezmą także:
ks. Adam Boniecki redaktor senior „Tygodnika Powszechnego”
i Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

18 października, godz. 18.00,
Dom Norymberski

Dyskusja będzie tłumaczona symultanicznie.


Joachim Trenkner, Paulina Gulińska-Jurgiel. „Niemieckie lustro” . Wstęp ks. Adam Boniecki. Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Rozmowa z Joachimem Trenknerem – znanym niemieckim dziennikarzem i publicystą, od kilkunastu lat korespondentem i członkiem redakcji „Tygodnika Powszechnego” – to obraz stosunków polsko-niemieckich i zmian społeczno-politycznych w Niemczech i w Europie na przestrzeni ostatnich 50 lat. To opowieść nie tylko o sprawach doniosłych, z pierwszych stron gazet, takich jak wzniesienie i upadek Muru Berlińskiego, ale także o tych nieznanych, a najistotniejszych – relacjach między ludźmi, które były podstawą wielu zmian o znaczeniu historycznym.

Książka wydana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera

 

Joachim Trenkner urodził się w 1935 r. w Getyndze. W 1959 roku uciekł do Berlina Zachodniego. W latach 1962-1967 był redaktorem w nowojorskim „Newsweeku”. Po powrocie do RFN w 1968 r. pracował jako redaktor polityczny Sender Freies Berlin i korespondent zagraniczny magazynu telewizji ARD „Kontrasty”, w którym później pełnił także funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Autor telewizyjnych filmów dokumentalnych, m.in. serii filmowej i książki o historii Berlina w XX wieku "Berliner Leben. Eine Jahrhundert-Chronik" (1999). Autor książki "Naród z przeszłością. Eseje o Niemczech" (2004). W 1997 r. powstały jego pierwsze teksty dla „Tygodnika Powszechnego”, a w 2004 roku został korespondentem z Niemiec i członkiem redakcji tego pisma.