Agata Agatowsta i Florian Fausch
Wystawa "Challenge of Art"


Galeria Strefa A, Galeria Domu Norymberskiego
15.09 – 14.10.2012

Wernisaż: 14.09.2012
Galeria Strefa A, Kraków, ul Stolarska 6/9 – godz. 18.30
Galeria Domu Norymberskiego,
Kraków ul. Skałeczna 2 – godz. 19.30

Agata Agatowska, młoda polska rzeźbiarka, która artystyczne studia podjęła na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie w 2012 oraz otrzymała tytuł doktora na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (czerwiec 2012), współpracuje z dwoma galeriami: krakowską galerią Strefa A oraz Von Fraunberg Art Galery z Dusseldorfu. Obecność artystki na polskim i niemieckim rynku sztuki i podobny krąg zainteresowań obejmujący sztukę współczesną obu galerii był impulsem do podjęcia przez nie współpracy polegającej na wzajemnej prezentacji artystów w Polsce i Niemczech, wymianie doświadczeń, wspólnym przygotowaniu ekspozycji oraz zapoznanie polskiej i niemieckiej publiczności z najciekawszymi, młodymi twórcami z obu krajów. Pierwszym wspólnym projektem obu galerii, jest przygotowanie wystawy wspomnianej wyżej Agaty Agatowskiej oraz Floriana Fauscha, reprezentowanego przez niemiecka galerię.

Urodzony w 1981 roku Fausch, także absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Dusseldorfie, uprawia malarstwo, którego tematem są pozbawione ludzi zewnętrzne i wewnętrzne wielkomiejskie przestrzenie. Jego, pozostające pod niezaprzeczalnym wpływem współczesnej architektury, obrazy przypominają futurystyczne miasta znane z filmowych wizji science fiction, czy też wirtualne światy gier komputerowych. Na pół realne, odwołujące się także do form abstrakcyjnych, płótna są mocno nasycone kolorem. Niekiedy są to intensywne barwne plamy, czasami pojawiają się przeźroczyste płaszczyzny, kiedy indziej wyraźne kontury architektonicznej bryły. Czasami artysta pozostaje w świecie barw monochromatycznych, zdarza mu się też operować wyraźnymi kontrastami kolorów typu ciepły-zimny. Wszystkie te zabiegi tworzą wrażenie trójwymiarowej rzeczywistości, która wciąga obserwatora swoją intensywną prezencją i niezwykłą, trochę tajemniczą aurą nieznanego, ale bardzo pociągającego świata.

Na tle tych obrazów świetnie prezentują się obiekty rzeźbiarskie Agaty Agatowskiej. Klasyczne w swojej formie prace przedstawiają postaci i figury, które również należą do nierealnego świata i mogłyby z powodzeniem zejść w wystawienniczą przestrzeń z futurystycznych obrazów Fauscha. Figury Agatowskiej, która wykorzystuje w swoich pracach prostotę i ascetyzm rzeźby konstruktywistycznej, nawiązują jednocześnie do pop-artu i jego fascynacji komiksem, mitem i bajkową fantazją. Kobiece postaci rzeźbiarki, ubrane w kombinezony przypominające designerskie projekty, dla których inspiracją mogły być kostiumy bohaterów filmów rozgrywających się na pokładach statków kosmicznych lub w przestrzeni międzygalaktycznej, idealnie pasują do zimnych krajobrazów Fauscha. Wzajemna relacja obrazu i rzeźby tworzy na naszych oczach nienapisaną narrację i natychmiast uruchamia wyobraźnię. Powstaje nowa przestrzeń, która staje się swego rodzaju instalacją artystyczną, a nie tylko wystawą rzeźb i obrazów.

Planowana w Krakowie wystawa zostanie rozłożona na dwie galerie: Galerię Strefa A, która mieści się przy ulicy Stolarskiej 6 oraz Galerię Domu Norymberskiego, która z powodzeniem realizuje od roku podobną koncepcje prezentacji współczesnych artystów zestawiając ich w pary lub niewielkie grupy.

Agata Agatowska urodziła się w 1976 roku w Oświęcimiu. Studia artystyczne rozpoczęła na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni rzeźby profesora Alojzego Gryta. Kontynuowała je w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie na wydziale scenografii u prof. Thomasa Grünfelda. W latach 2002-2006 współpracowała z Velvets Black&Light Theater w Wiesbaden. Jest laureatką nagród: Nagroda Darmstädter Sezession Miasta Darmstadt, Grand Prix Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 5 w Słupsku, fundacji: Hedwig und Robert Samuel-Stiftung oraz Friedrich H.J. Schneider-Stiftung z Dusseldorfu. Brała udział w licznych wystawach w Polsce i Niemczech oraz Chinach, Indiach, wielkiej Brytanii i USA oraz w 2011 roku w targach sztuki Art.Fair w Kolonii.

Florian Fausch urodził się w 1981 roku w Zurychu. W latach 2001-2008 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Dusseldorfie u prof. Siegfrieda Anzingera, od roku 2007 w jego klasie mistrzowskiej. Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Niemczech, Szwajcarii i Belgii oraz w 2011 roku w targach sztuki Art.Fair w Kolonii.

 

 

Organizatorzy:

  • Dom Norymberski
  • Galeria Strefa A
  • von fraunberg art galery

Wystawę zorganizowano dzięki wsparciu: