Wernisaż wystawy:
„Drużyna. 11 artystów z Krakowa zajmuje pozycje”

wtorek, 05.06. 2012, godz. 19.00,
Galeria Konsulatu Generalneg RFN „Konsulart”

z udziałem artystów: Bogusław Bachorczyk – kurator wystawy oraz Iwona Demko, Karolina Jabłońska, Przemysław Kmieć, Ziemowit Kmieć, Ganna Kostar, Tomasz Kręcicki, Katarzyna Kukuła, Agata Kus, Witold Stelmachniewicz, Małgorzata Wielek-Mandrela.

Czas trwania wystawy: 05.06 - 15.07.2012

 

Artyści zaproszeni do udziału w wystawie przygotowując prace kierują uwagę widzów w stronę aspektów socjologicznych, związanych z fenomenem masowej fascynacji piłką, zawłaszczającej dyskurs polityczny i społeczny i ustawiającej ją w pozycji bliskiej kultowi religijnemu (Ziemowit Kmieć, Ganna Kotsar, Witold Stelmachniewicz).

O analogiach między meczami piłkarskimi i zachowaniami kibiców a wydarzeniami religijnymi napisano już niejedną pracę naukową. Tomasz Kręcicki i Przemysław Kmieć lokują piłkę nożną w obszarze zjawisk z dziedziny popkultury, w onirycznym „Krajobrazie z piłką” Małgorzaty Wielek Mandreli traci ona swoją skórzaną gładkość i staje się niepokojąco kanciasta.

Również kwestie genderowe, silne nasycenie widowisk piłkarskich ukrytą i jawną symboliką seksualności i męskiego erotyzmu zajmują ważne miejsce w rozważaniach socjologów i filozofów, a także wkraczają do debaty publicznej (z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Kobiet 2011 przetoczyła się przez Niemcy debata o różnicach w języku komentarzy na temat rozgrywek pań a „tych prawdziwych, męskich” mistrzostw).

Artystyczne wypowiedzi Bogusława Bachorczyka, Agaty Kus i Iwony Demko (cytowana przez nią wypowiedź trenera, będąca tytułem jej pracy, jest tylko jednym z licznych przykładów seksualizacji języka, jakim mówi się o piłce nożnej) podejmują ten temat z dużą dozą ironii, do podobnej tematyki nawiązuje częściowo Karolina Jabłońska.

Jako komentarz do pracy Katarzyny Kukuły można przywołać rozważania krakowskiego filozofa Józefa Lipca: „Mecz futbolowy staje się symbolicznym aktem inicjacji i kreacji życia, piłka w ruchu uosabia zaś siłę męską, wdzierającą się do bramki, która przejmuje na siebie rolę czynnika kobiecego. Towarzysząca zdobyciu bramki euforia zawodników i widzów graniczy z wybuchem orgiastycznej radości i nie może być inaczej wytłumaczona, jak skrywanymi potrzebami libido, uwalnianymi szczęśliwie od czasu do czasu przy pomocy skutecznych a definitywnych strzałów w światło prostokąta bramki przeciwnika”

Fascynująca jest obserwacja na przykładzie prezentowanej wystawy, jak z jednej strony naukowcy z dziedziny socjologii, filozofii i etyki – a z drugiej artyści analizują ten sam fenomen i jak przy pomocy zgoła odmiennych środków dochodzą do tych samych wniosków.

Grażyna Wanat, fragment wstępu do katalogu wystawy.

 

Wystawa przygotowana została we współpracy z Domem Krakowskim w Norymberdze, gdzie była prezentowana od 21.03 – 15.04.2012 roku, oraz z Urzędem Miasta Krakowa, ASP w Krakowie i Konsulatem Generalnym RFN.