środa, 20.06.2012. godz. 19.00 - Galeria Domu Norymberskiego
Wernisaż wystawy malarstwa
:

Katharina Dietlinger, Jakub Najbart – „Stadion”

Czas trwania wystawy: 21.06 – 13.07.2012.

Katharina Dietlinger, ur. 1983 roku, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze w klasie profesorów Ralpha Flecka i Otmara Hörla. Studiowała także w Akademii di Belle Arti w Urbino we Włoszech oraz w Ècole supérieure d’art d’Aix-en-Perovence we Francji. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych w Niemczech, Austrii i Czechach.

Jakub Najbart, ur. 1972 roku, studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Włodzimierza Kunza. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1998 roku. Obecnie jest asystentem w pracowni rysunku prof. Marka Szymańskiego i prof. Grzegorza Bieniasa. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią. Brał udział w 12 wystawach zbiorowych i miał 2 indywidualne ( Kraków, Warszawa). Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

 

 

 

„Mecz to spektakl amatorów dla amatorów, na żywo, bez przewidywalnego finału, jego wątpliwym scenariuszem są zasady gry w piłkę. Światło, barwy, rytm są elementami tworzącymi atmosferę meczu, to wciąga i hipnotyzuje. Do tego dochodzi geometria murawy kształtująca perspektywę i – wraz z regułami gry – umowny porządek tego wydarzenia.

To swoistego rodzaju pejzaż, tylko że wypełniony żywą sprawnie sterowaną masą ludzką. Obraz, który przedstawia ten tłum wydaje się perwersyjnie porywający i fascynujący: zbiorowy portret ponad tysiąca osób o nierozpoznawalnych rysach twarzy. Kolorowa rozwrzeszczana ludzka magma, której z pozoru nie wiadomo, o co chodzi.

Widok trybun może wywoływać przeróżne skojarzenia, od pól pełnych kwiatów po pola bitewne” - pisze w swojej pracy doktorskiej krakowski artysta Jakub Najbart. To pierwsze odniesienie odnosi się do prac Kathariny Dietlinger. Zarówno obrazy wypełnionych po brzegi wielkich stadionów podczas ważnych rozgrywek, jak i prowincjonalnych boisk, gdzie grupka wiernych kibiców obserwuje poczynania swojej drużyny, odzwierciedlają romantycznego ducha sportowej rywalizacji i emocje jej towarzyszące. Emocje są też tematem obrazów Jakuba Najbarta. Jednak prace te skupiają się na zgoła innych aspektach związanych z futbolem: agresji i przemocy. Jego portrety uczestników stadionowych rozruchów nie przypominają pogodnych wizerunków fanów z malarstwa Dietlinger. Stadion Najbarta to pole bitewne kibiców, którzy traktują starcia pomiędzy fanami jak wojnę, a „nawet gdyby zaistniała taka sytuacja, – pisze artysta w cytowanej powyżej pracy – że żaden kibic drużyny przeciwnej nie przyjechałby na mecz, to pozostaje stały wróg – policja, która zawsze jest na miejscu i jest celem samym w sobie”.

 

 

 

Prezentacja książki Przemysława Piotrowskiego
„Chuligani a kultura futbolu w Polsce”

oraz dyskusja z udziałem: autora, prof. Bronisława Urbana, dr hab. Andrzeja Światłowskiego oraz dr Jakuba Najbarta.

Termin kultura futbolu, zawarty w tytule książki Przemysława Piotrowskiego został użyty nieprzypadkowo. Jest rozumiany jako złożona - wyznaczana przez osoby, grupy społeczne i instytucje, a także ich wytwory (materialne, jak stadiony, gadżety klubowe etc., oraz niematerialne, jak postawy, wartości, normy, zwyczaje i tradycje) - przestrzeń społeczno-kulturowa której konstytutywnym elementem oraz wspólnym punktem odniesienia dla tworzących ją obiektów jest piłka nożna. Stadionową atmosferę doskonale oddają prezentowane na wystawie obrazy Jakuba Najbarta, będące także ilustracjami do książki.

Bronisław Urban - kierownik Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Sekcji Resocjalizacji Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, rzeczoznawca zespołu Senatu RP ds. reformy systemu resocjalizacji nieletnich. Autor kilkunastu książek z zakresu zaburzeń w zachowaniu, niedostosowania społecznego i profilaktyki społecznej.

Andrzej Światłowski - adiunkt w Wydziale Prawa i Administracji UJ (Katedra Postępowania Karnego). Autor kilkudziesięciu monografii, artykułów, komentarzy i podręczników z zakresu postępowania karnego.

Przemysław Piotrowski - adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Zajmuje się m.in. zachowaniami dewiacyjnymi młodzieży oraz psychologią przestępczości. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książki "Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych".

 

 

Organizator:

  • Dom Norymberski

Partnerzy:

  • Urząd Miasta Norymberga
  • Wydawnictwo PWN
Patroni medialni:
  • TVP Kraków
  • Tygodnik Powszechny

 

Projekt wspierany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej