Katarzyna Widmańska
„Opowieści egzystencjalne. Kobieta i Mężczyzna”

Fasada Domu Norymberskiego
od 17.05.2013

Fotografie z cyklu: Vampire Chronicles

Celem projektu jest stworzenie w przestrzeni Krakowa cyklu wydarzeń artystycznych, na które złożą się dwie serie dzieł z dziedziny fotografii i malarstwa. Prace prezentowane będą od 1 grudnia 2012 roku do 1 stycznia 2014 roku. Obrazy Piotra Jargusza będą rozklejone na słupach ogłoszeniowych i wielkoformatowe fotografie Katarzyny Widmańskiej eksponowane będą w oknach kamienic Śródmieścia, Podgórza i Kazimierza. Spotkanie światów malarza i fotografki wobec źródłowego tematu egzystencji, proponuje jego dwa odmienne ujęcia. Planowane są również projekcje fotografii w przestrzeni miasta oraz wydanie albumu.
Projekt został w 2012 roku uhonorowany nagrodą Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi przyznawanej za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. 

Katarzyna Widmańska, absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. Fotografka zajmuje się portretem, aktem i modą.

www.widmanska.com

 

Prezentacje fotografii odbywają się w ramach projektu Kraków Photo Fringe organizowanego przez Miesiąc Fotografii w Krakowie oraz Fundację Lablab.