Norbert Nolte - PODRÓŻ

Instalacja na fasadzie Domu Norymberskiego
Kraków, ul. Krakowska róg Skałecznej
19.08. – 28.09.2014

Wernisaż: 19.08.2014, godz. 18.00

Instalacja norymberskiego artysty, podejmująca bardzo aktualny o tej porze roku temat, jakim jest podróż, składa się z trzech elementów, które bez wątpienia nawiązują do podejmowanych przez każdego wypraw, zarówno realnych, jak i tych odbywanych w wyobraźni. W tych ostatnich bardzo często pomocne są mapy. To na nich kreślimy linie wyznaczające planowane trasy, albo zaznaczamy przebyte już odcinki drogi, którą mamy pokonać.

Norbert Nolte też sięga po mapy, ale nie kartograficzne odwzorowanie nieznanych mórz i lądów, tylko po wizerunki nieba, na których widzimy różne konstelacje gwiazd i planet. Obraz nieba jest tutaj, podobnie jak w odległych czasach, swoistym kompasem, który prowadzi wędrowca do celu. Wizerunki te łączy lina, przypominająca wspomniane wyżej wytyczanie trasy z jej stacjami, przystankami, przerwami czy zmianami kursów. Patrząc na niebo możemy wyobrazić sobie czy podróżnika piekło słońce, smagał wiatr czy stawiał czoło burzy, możemy sprawdzić czy znajdował się nad morzem, na szczycie góry czy też w dolinach. To geologiczne ukształtowanie terenu może także przekładać się na stan ducha wojażera w momencie rozpoczynania podróży, przechodzenia przez jej kulminacyjne etapy, czy wreszcie, kiedy nadchodzi czas powrotu.

Z dwunastoma odwzorowaniami nieboskłonu korespondują dwie łodzie, których filigranowe szkielety symbolizują ruch i nawiązują do środka transportu, od zawsze kojarzonego z przemieszczaniem się, z przenoszeniem z miejsca na miejsce, z odkrywaniem nieznanego, czy wreszcie z opuszczaniem tego świata. Pozbawione zewnętrznej powłoki konstrukcje, które swoim kształtem przypominają kartograficzną siatkę, to zaproszenie do podróży bez ograniczeń, bez zbędnego balastu, wyzbytej z przymusu, konwencji, pozbawionej codziennych trosk i obowiązków, podróży, o jakiej marzy każdy, a tylko nieliczni mają odwagę się w nią udać.

Norbert Nolte urodził się w 1952 roku w Bochum, studiował germanistykę i sztuki wizualne w Kassel, mieszka i pracuje w Norymberdze.


Organizator: Dom Norymberski