Martina Kändler i Maria Luiza Pyrlik
Obszar Jasności
Fotografie i instalacje

 

16 .04. – 09.05.2014
Wernisaż: 15.04.2014, godz. 18.30

Galeria Domu Norymberskiego, Kraków, ul. Skałeczna 2

Światło, czyli wiązka promieni, którą odbiera nasze oko i ta, której nie widzimy, to z naukowego punktu widzenia zjawisko czysto fizyczne. Ale w kulturze, zarówno w sztukach wizualnych jak i literaturze, to cały obszar znaczeń kształtujący naszą wrażliwość. Światło to symbol wieczności, bezcielesności, mądrości, sławy i świętości, a także życia i jego radosnych stron. Światło ma moc sprawczą, bo dzięki niemu nie tylko postrzegamy to, co skrywa mrok, ale ma ono także wpływ na jakość naszego odbioru, zarówno przedmiotów, ludzi, jaki i natury.

 

Dla artysty światło ma znaczenie fundamentalne, z jego pomocą kreuje przecież swoje dzieło i z jego pomocą prezentuje je potem publiczności. Wystawa „Obszar Jasności”, która prezentuje prace dwóch artystek z Krakowa i Norymbergi, to wynik doświadczania działania światła. Prace Marii Pyrlik powstają w jej pracowni. Jak sama pisze „przychodzę tu dzień w dzień i obserwuję to miejsce, chłonę jego rytm, jego zapach, jego oddech wewnętrzny. Czuję, że emanuje ono swoim Wewnętrznym Światłem, swoją Wewnętrzną Energią. Odnajduję i rejestruję te fotografie, które są tu, w tej przestrzeni”. Podobnie postrzega zamkniętą przestrzeń pomieszczenia Martina Kändler. Architektoniczne struktury tworzą, dzięki wzajemnej relacji zachodzącej między światłem i płaszczyzną, odrealnione obrazy. Świecące, transparentne powierzchnie zaciemniają paradoksalnie obraz przestrzeni, którą kształtują. Instalacja „Z jasnego nieba” dokumentuje z kolei, zmieniający się pod wpływem słonecznego światła, kolor nieba. Praca jest wynikiem miesięcznych obserwacji, które zostały uwiecznione za pomocą fotografii, a ich wyniki zostały później przeniesione do zamkniętej przestrzeni, stwarzając złudzenie istnienia w niej naturalnego, zmieniającego się w krótkich sekwencjach, światła. Widz doświadcza więc nie tylko transformacji obrazu, ale także czuje upływ czasu.

 

Obie artystki pracują dokumentując za pomocą fotografii zachodzące w dłuższym okresie czasu procesy. Efektem tych działań są cykle obrazów, z których wybrane prace złożyły się na wystawę „Obszar Jasności”. W przypadku Marii Pyrlik są to fragmenty serii „Doświetlanie!” (fotografie – obiekty), „Badania” (fotografie) i „Oddech Pracowni” (dźwięk). Martina Kändler zaprezentuje, oprócz instalacji fotograficznej „Z jasnego nieba”, zdjęcia z cyklu „translucent”.

 

Martina Kändler studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze, w pracowni Evy von Platen. Uprawia fotografię i wideoinstalację. Mieszka i pracuje w Monachium.


Maria Luiza Pyrlik studiowała malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego. Zajmuje się malarstwem, fotografią, filmem wideo i instalacja. Pracuje na Wydziale Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieszka i pracuje w Krakowie i Warszawie.

Wystawę można oglądać od 16.04 do 09.05.2014, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00, z wyjątkiem 21 - 22.04 i 1 – 2.05.2014.