Kevin Vennemann - "Blisko Jedenew" - Spotkanie z autorem książki

piątek, 12.10.2007, godz.18.00
Dom Norymberski / Klub Lokator, Kraków, ul. Krakowska 27

Prowadzenie: Katarzyna Zimmerer
Fragmenty książki przeczyta: Klara Bielawka


Dwie rodziny zamieszkują położone na skraju osady domostwa. Najbliższa miejscowość nazywa się Jedenew. Narratorka, kilkunastoletnia dziewczynka, rytmicznym, niemal narkotycznym językiem, opowiada ich tragiczne losy. Z tej narracji, przypominającej lekko chaotyczną relację dziecka, wyłania się obraz nieodwołalnego końca świata. Tak naprawdę nie wiemy gdzie się ten świat znajduje i o jakim czasie jest to opowieść. Książka Vennemann nie opisuje historii, która definitywnie należy do przeszłości, nie wiemy też, w jakim języku poprawnie wypowiedzieć nazwę tytułowej miejscowości: po polsku, rosyjsku czy po niemiecku, bo obok siebie żyli tu Polacy, Rosjanie, Niemcy i Żydzi. Aż do momentu, w którym wydarzyła się opisywana tragedia.

"Już po przeczytaniu pierwszych zdań jest jasne, że mamy do czynienia z najlepszym literackim tekstem, jaki w ostatnich latach wyszedł spod pióra niemieckojęzycznego pisarza, który nie ukończył trzydziestu lat" napisał Helmut Böttiger o książce Kevina Vennemanna w zamieszczonej w"Süddeutsche Zeitung" recenzji.

Kevin Vennemann urodził się 1977 roku w Dorsten (Niemcy). Pracował w różnych zawodach w Kolonii, Innsbrucku i Nowym Jorku. Potem studiował germanistykę, anglistykę, judaistykę i historię w Berlinie, Kolonii, Innsbrucku i Wiedniu. W 2002 roku wydał debiutancką nowelę Wolfskinderringe, a Blisko Jedenew jest jego pierwszą powieścią. W 2007 roku ukazała się w wydawnictwie "Suhrkamp" kolejna książka Mara Kogoj.

 

Organizatorzy:

  • Dom Norymberski
  • Wydawnictwo Czarne
 

Partnerzy:

  • Instytut Goethego
  • Klub Lokator